KLARSYNT / SYNSK. PSYCHIC / CLAIRVOYANT

* KLARSYNT / CLAIRVOYANT             

 

* SYNSK / PSYCHIC    

 

* KANALISERING / CHANNELING

 

* MEDIUM  / MEDIUM

 

* SCEANSER / CHANNELED LECTURES

 

* KRYSTALLHEALING / CRYSTAL HEALING

 

* DRØMMETYDNING /DREAM INTERPRETATION  

 

* RETREATS / RETREATS

 

Mine evner er medfødte.

 

Jeg bruker ingen hjelpemidler.

 

Jeg har 29 års erfaring i mitt arbeid som klarsynt/synsk, coatch innen selvutvikling og som medium.

 

Jeg holder sceanser for både små og større grupper.

 

Det gleder meg å kunne tilby krystallhealing og drømmetydning. Dette er også noe jeg har mange års erfaring med. 

 

Jeg jobber både med konsultasjon over telefon og med personlig oppmøte. Begge deler fungerer på samme måte, da avstand ikke har noen betydning.

 

Jeg har konsultasjon med ungommer, voksne og for familier.

 

Jeg er trygg i mitt arbeid. Mange gode tilbakemeldinger. Samtalen er tilpasset hver enkelt. Det innebærer at jeg gir den informasjon som er ment å være bra for deg her og nå. 

 

Du kan velge mellom konsultasjon for 30 minutter, 60 eller 90 minutter.

 

For mer informasjon, vennligst se på min hjemmeside.

 

Jeg er ærlig.

Hvordan kan jeg være noe annet?

 

 

 

 

I was born as a psychic. 

 

I do not use any aids.

 

I have 28 years of experience with channeling, as a life coatch and as a medium.

 

Furthermore, I do channeled lectures for both small groups and larger groups.

 

I am happy to offer crystal healing and dream interpretation, which I have many years of experience.

 

I work both on the phone and on personal attendance. Distance does not matter. I help both young people, adults and families.

 

I am very confident in my work. I'm accurate and have many good feedbacks. The consultation is tailored to the individual. That means that I give the amount of information that is benefisial for you here and now.

 

I do sessions for 30 minutes, 60 minutes or 90 minutes.

 

My purpose is to help clarify what matters to you.

 

I am honest.

How can I be anything else?


NOEN ORD FRA EN KJÆR KLIENT

 

Jeg har kjent Gina siden 2003, da jeg konsulterte henne for første gang.

 

Da opplevde jeg med stor undring Gina's utrolige evne til å se og forstå, og jeg skjønte med en gang hva som var riktig for meg å gjøre i forhold til det problemet jeg sto midt oppi.

 

Siden det har det blitt en del jentesamlinger med foredrag og eller problemløsning i forhold til hver enkelt deltaker. Det har vært spennende medmenneskelige møter der vi har fått delt hverandres problemer og løst opp i det vi strir med, under Gina's fantastiske forståelse.

 

Gina "ser" klart og tydelig hvem andre rundt oss er. Dette gir oss mulighet til å forstå problemene vi har med enkelte personer eller situasjoner. Hun guider oss med humor og alvor til å løse opp i det som er vanskelig. Dette gjør at det er så mye lettere å ta utfordringen på å forandre ting som må bli anderledes for å gå videre i livet på en god måte.

 

Noen ganger må man finne ut av ting selv, men hver gang ting blir for komplisert, så tar jeg en konsultasjon med Gina, for hun ser alltid løsningen. Jeg er så takknemlig for alt Gina har gjort for meg i disse 14 årene jeg har kjent henne.

 

Gina sier alltid det hun mener, og det er den største tryggheten med å konsultere henne.

 

Med vennlig hilsen Sidsel Wiik.


SOME WORDS FROM A DEAR CLIENT

 

I have known Gina since 2003, when I consulted her for the first time.

 

Then I experienced with great amazement Gina's incredible ability to see and understand, and I immediately realized what was right for me to do in relation to the problem I stood in the middle of.

 

Since then, there have been a number of girl gatherings with lectures and or problem solving in relation to each individual participant. There have been exciting human meetings where we have shared each other's problems and resolved what we are struggling with, under Gina's wonderful understanding.

 

Gina "sees" clearly and clearly who others around us are. This allows us to understand the problems we have with some people or situations. She guides us with humor and seriousness to solve what is difficult. This makes it so much easier to take the challenge of changing things that need to be different in order to move forward in life in a good way.

 

Sometimes you have to figure out things yourself, but every time things get too complicated, I take a consultation with Gina, because she always sees the solution. I am so grateful for everything Gina has done for me in these 14 years I have known her.

 

Gina always says what she thinks, and it is the greatest confidence to consult her.

 

Sincerely Sidsel Wiik.

Inntil vi snakkes; løsningen kan være nærmere enn du tror.