KLARSYNT / SYNSK. PSYCHIC / CLAIRVOYANT

Sceanser / kanaliserte foredrag for både små og store grupper.

 

Private konsultasjoner.

 

Veiledning for par, familier og ungdommer.

 

Mental opprydding / veiledning for personlig utvikling.

 

Krystallhealing.

 

Kurs og retreat.


SCEANSE / KANALISERTE FOREDRAG

 

Med tillit 

til at der hvor jeg har min tro,

der Hjemme, 

er til stede

og gir meg veiledning på mine foredrag

ønsker jeg deg 

velkommen.

 

 

Kanaliserte foredrag er noe som ligger mitt hjerte nært. 

 

Jeg holder foredrag for små og større grupper.

 

Det er rom for personlige og generelle spørsmål.

Ofte blir det også tid til private kanaliseringer. Det vil være "noe" for den enkelte å ta med seg hjem til ettertanke. 

 

Foredragene holdes på norsk, men kan også foretas på engelsk.

 

Tidspunkt og steder blir til enhver tid oppdatert på denne siden.  


PRIVATE KONSULTASJONER

•Fortid
•Nåtid
•Framtid
•Hjelpere
•Tidligere liv
•Karma
•Tankemønster / blokkeringer
•Muligheter og løsninger.
  

Ellers det tema som du trenger å få belyst.


RELASJONER

 

Vi ser på hva som har vært, 

hvem som er her nå - og hvorfor - 

og hvem som kommer.

Det gjør vi med trygghet.

 

 

Relasjoner er en stor del av våre liv, hele livet. 

 

Alle slags relasjoner er noe jeg jobber mye med. Det kan være relasjon til en partner, foreldre, barn, venner osv. 

 

Du spør.

Jeg svarer.

 

Jeg opplever at det å kjenne til "sin plass" i de relasjoner man har hatt og har nå gir forståelse og dermed trygghet med alle "hvorfor" og "hvorfor ikke." 

 

Usikkerhet har en tendens til å få oss til å føle oss svak. Å få dette tema belyst gir mening for sinn og sjel. Effekten av en slik konsultasjon er som om brikkene faller på plass.

 

Å få en oversikt over seg selv og de man har omkring seg er så viktig at noen ganger vil det til og med påvirke framtiden. 

 

 

 

 

 


VEILEDNING FOR PAR OG FAMILIER

 

Noe legger vi fra oss.

Andre ting ønsker vi velkommen

 

 

Dette er en konsultasjon som er ypperlig for de som ønsker å se på seg selv, sin rolle og hverandres rolle i gruppen.

 

Sammen ser vi på hva som skaper misforståelser, avstand og konflikter. Hensikten er å få et annet perspektiv, innsikt og bevissthet. Dette vil i sin tur åpne opp for samarbeid og fellesskap - og glede.

Ikke minst glede.

 

Jeg har sett familier forandre seg etter en slik samtale. 


FOR UNGDOMMER

 

Ungdomspris.

For din glede

er også min.

 

 

Jeg er takknemlig for å ha muligheten til å gi konsultasjoner til ungdommer (se referanse.)

 

De tilbakemeldingene jeg har fått er at klienten blant annet har fått tro på seg selv, bedre selvtillit , og vilje til å jobbe mot sine mål. Og kanskje aller viktigst; stolthet over å være den man er.

 

Jeg har respekt for modningstid og det som kalles for prosesser. 

Men noen muligheter bør ikke settes på vent. 

 

Enkelte ting bør gjøres nå.

 

 


MENTAL OPPRYDDING

Set your mind

free.

 

 

I en konsultasjon som har som fokus mental opprydding ser vi blandt annet på hva som skaper hindringer, redsel og usikkerhet og årsaken til dette.

 

Når vi opplever at vi ikke kommer videre er det ofte noe i sinnet som ikke har falt helt på plass.

 

Dette er en samtale hvor jeg hjelper til med å finne hva som ligger hvor - i ditt sinn. 

 

 Nøkkelord her er:

•Rydde ut det som ikke tjener sin hensikt lenger
•Fokus
•Oppdage hvordan vi kan skape samarbeid i sinnet
•Hvordan avslutte indre splittelse.
 
Mitt håp er;
å hjelpe deg fra følelsen av stagnasjon til bevegelse. 

 

 
 

KUNSTTERAPI

 

Dette handler om energi -

for de som er bortenfor ord.

 

 

Kunstterapi er en spennende form for healing. 

 

I denne konsultasjonen er det ikke dialog som er i fokus. Du kan gjerne gi uttrykk for om det er et spesielt tema du ønsker å få klarhet i.

 

Dette er likevel ingen samtale. 

 

Jeg tegner det du er, det du har vært og det du kommer til å bli. 

Jeg bruker pastell kritt. Det er sjeldent jeg snakker mens jeg tegner. 

 

Vi er ikke redd for stillhet.

 

Det er som om det du har inni deg bokstavelig talt kommer på pairet. 

 

 

Vi kan gjerne bruke litt tid på å tolke tegningen sammen etterpå. Det viser seg for øvrig at det ofte er unødvendig. 

 

For mens jeg tegner vil du selv se de svarene du trenger der og da - på papiret.

 

 

 

Løsningen kan være nærmere og enklere enn man tror.