KLARSYNT / SYNSK. PSYCHIC / CLAIRVOYANT

 

Som oftest bruker jeg ikke min synskhet til følgende tema:

 

* Barnevernssaker

* Privat kjøp og salg

* Banklån

* Utroskap. 

 

 

Det hender likevel at jeg takker ja til å bistå med å belyse slike tema. Det gjør jeg når jeg føler at jeg kan hjelpe deg til å se en situasjon med den bakenforliggende intensjonen.

 

Det kan være for å gi deg svar på hvorfor dette skjer, meningen med det, hva du kan lære av dette og hvor din styrke ligger. Da vil det bli enklere for deg å bære det i den tiden det gjelder - for så å rette blikket framover hvor den aktuelle situasjonen er over.

Du vet; over skyene er himmelen alltid blå.

 

Det varierer hvor mye jeg sier om framtid til hver enkelt. Det kan veksle fra en konsultasjon til en annen. Jeg kan likevel forsikre om at alle får den mengde informasjon som er til din beste hensikt her og nå.

 

Om det er lite eller mye jeg kan si om framtiden, har jeg tillit til at det er tilpasset deg - akkurat slik det skal være.