KLARSYNT / SYNSK. PSYCHIC / CLAIRVOYANT

Med tillit til at der hvor jeg har min tro, der Hjemme, er til stede og gir meg veiledning på mine foredrag ønsker jeg deg velkommen.

 

 

Å holde sceanser er noe som ligger mitt hjerte nært.

 

Jeg stiller med et åpent sinn, noe som gjør meg mottakelig for å "plukke opp" et tema som vedrører en eller flere personer i gruppen. For å ivareta følelsen av trygghet og respekt lar jeg det være opp til tilhørerne å nøste videre på det jeg sier. Da vil sceansen forandre seg til å bli mer personlig. 

 

Jeg vil derfor veksle mellom å snakke i generelle former eller direkte rettet til en tilhører.  

 

Jeg holder sceanser for små og større grupper.

 

Det er rom for personlige og generelle spørsmål. 

 

Noen ganger blir jeg invitert til å holde et kanalisert foredrag basert på et konkret tema. Det vil være et tema som de fremmøte ønsker å høre om og stille spørsmål om. 

 

Det vil alltid være "noe" for den enkelte å ta meg seg hjem til ettertanke. 

 

Foredragene holdes på norsk, men kan også foretas på engelsk.

 

Tidspunkt og steder blir til enhver tid oppdatert på denne siden.