KLARSYNT / SYNSK. PSYCHIC / CLAIRVOYANT

Dette er en konsultasjon som passer for dem som ønsker å forstå budskap som kommer fra drømmer. 

 

Noen drømmer er hjernen sin måte å sortere dagens inntrykk på.

Andre drømmer kommer fra intuisjon og sjel.

Hjelpere kan bruke drømmer for å formidle noe.

 

Uansett hvor drømmen kommer fra vil jeg som oftest kunne bidra til at du forstår hva den prøver å fortelle deg. 

 

Jeg ser på drømmer som et slags hjelpemiddel til å forstå det vil ellers kan ha vanskelig for å vite hva det betyr.